İcra Hukuku

Partem Hukuk > İcra Hukuku

İcra Hukuku Nedir?

Borçlunun borcunu ödememesi durumunda alacaklının başvurduğu yola İcra hukuku denilmektedir.İcra hukuku ilamlı ve ilamsız olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yine ilamsız icra takibi de kendi içerisinde genel haciz yoluyla takip, iflas yoluyla takip, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip, kiralanan gayrimenkullerin ilamsız tahliyesi gibi türlere ayrılmaktadır.

Ayrıca ilamlı icra takibi de kendi içerisinde ilamların icrası, para ve teminattan başka borçlar hakkındaki ilamların icrası ve para ve teminat verilmesi hakkındaki ilamların icrası olmak üzere ayrılmaktadır. İlamlı icra bir mahkeme kararına dayanarak başlatılan icra türüne denir. İlamsız icra ise herhangi bir mahkeme kararının olmasına gerek duymayan para ve teminat alacak olan kişilerin tahsili için başlatılabilecek icra türüdür. İlamsız icra takibi borçlusuna çıkarılan ödeme emri tebliğ edildiği andan itibaren 7 gün içinde itiraz edilmezse bu takip kesinleşir. Borçlu borca itiraz ederse takip durur. Takibin devam etmesi için alacaklı olduğunu iddia eden kişinin itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davası açması gerekir. Alacaklının açmış olduğu takibe göre bu durum değişecektir.

İCRA HUKUKU AVUKATLIĞI

İcra Hukuku sürekli olarak hukuki takip gerektiren teknik bir hukuk alanı olup, alacaklı ya da borçlu olduğunuz durumlarda icra takipleri ve icra hukukundan doğan tüm davalar için Partem Hukuk olarak alanında uzman avukat ve icra katibi kadromuzla sizlere tüm hukuki desteği sunmaktayız.