İş Hukuku

Partem Hukuk > İş Hukuku

İş Hukuku Nedir?

İş Hukuku işçi ve işveren ilişkilerini, bunların karşılıklı hak ve borçlarını, işe ve işyerine ilişkin yasa ve yönetmelikleri düzenleyen hukuk dalıdır.

İŞ HUKUKU AVUKATLIĞI

İş hukuku bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bireysel iş hukuku olarak adlandırılan alan daha çok küçük işletmeleri ilgilendirmektedir. Örnek vermek gerekirse mobinge uğrayan, haksız olarak işten çıkarılan, kıdem tazminatını alamayan veya eksik ödeme alan işçi müvekkillerimiz için uyguladığımız hukuk alanıdır. Toplu İş Hukuku dediğimiz alan ise daha çok büyük işletmelerde işçiyi temsil eden bağlı olduğu sendika gibi kurumlarla işveren arasında uygulanmaktadır. Sendika kurma, sendikaya üye olma, toplu iş sözleşmeleri ve diğer sendikal haklar gibi konuları kapsamaktadır.

Deneyimli Avukat kadromuzla işçi ve işveren müvekkillerimizi Partem Hukuk olarak desteklemekteyiz.