Kira Hukuku

Partem Hukuk > Kira Hukuku

Kira Hukuku Nedir?

Kira hukuku Türk Borçlar Kanunu’nun 299. ve 378. Maddeleri arasında üç ayrım olarak düzenlenmiştir. Birinci ayrım genel hükümler, ikinci ayrım konut ve çatılı işyeri kiraları, üçüncü ayrım ise ürün kirası olarak ele alınmıştır. Çoğunlukla hukuki uyuşmazlıklarda kanunun genel hükümler ile konut ve çatılı işyeri kiraları bölümleri incelenmelidir. Bu bölümlerde kiracı ve kiraya verenin borçları, kira ilişkisinde özel durumlar, kiracının tahliyesi, kira sözleşmesinin sona ermesi, fesih durumları, kira bedeli, kiranın ödenmesi, konut ve çatılı işyeri kiralarında kira sözleşmesinin sona ermesi gibi birçok başlık bulunmaktadır.

KİRA HUKUKU AVUKATLIĞI

Türk Borçlar Kanunu’nun temel taşlarından birisi olan Kira Hukuku günümüz koşullarında vatandaşların en çok uyuşmazlık yaşayıp, hukuki destek almak istediği konuların başında gelmektedir. Eylül 2023 yasa değişikliği ile artık kira sözleşmesine ilişkin açılacak davalarda öncelikle zorunlu arabuluculuk şartı getirilmiştir. Ev sahipleri değişen ekonomik koşullarda kiracısını tahliye etmek ya da kira tespit davası açarak yeni bir kira bedeli belirlemek istemekte; kiracılar ise yeni ekonomik koşullarda oturdukları evi kaybetmek istememektedir.

Partem Hukuk Bürosu olarak hem ev sahibi hem de kiracı müvekkillerimize tüm hukuki süreçlerde profesyonel destek sağlamaktayız.