Tanıma Tenfiz Davası

Partem Hukuk > Tanıma Tenfiz Davası

Tanıma Tenfiz Davası Nedir?

Yurtdışında yerleşik olan vatandaşlarımızın yabancı ülke mahkemelerinden almış oldukları kararların Türkiye de geçerli olması adına Türkiye de açtığımız davaya tanıma ve tenfiz veyahut sadece tanıma davası demekteyiz.

Örnek vermek gerekirse Almanya da verilmiş olan bir boşanma kararı Türkiye de tek başına hüküm ifade etmez. Eğer bu dava sadece boşanmaya ilişkin ise tanıma davası hem boşanmaya ilişkin hemde çocukların velayetine ilişkin ise tanıma ve tenfiz davası açılması gerekir.

Peki sadece mahkeme kararı yeterli midir? Hayır değildir. Öncelikle alınmış olan boşanma kararının kesinleşmesi gerekir. Kesinleştiği takdirde Almanya da kararı veren mahkemeden ayrıca kesinleşme şerhi talep edilir.

Karar Alman Mahkemelerinden alındığı için Türkiye de işlem yapabilmek adına ayrıca Almanya da bulunan Bundesverwaltungsamt dediğimiz yetkili merciiden apostil şerhi(Apostille) talep edilmesi gerekiyor. Apostil Şerhi genel olarak yabancı devlet kurumlarınca düzenlenen resmi evrakların başka bir devlet tarafından geçerli kabul edilmesi için kullanılan bir mühürdür.

Kararı veren devlet kurumu ilgili evrakın arkasına Apostil Şerhini ekleyerek bu evrakı yabancı devlet kurumlarında geçerli – uygulanabilir hale getirmektedir. Apostil Şerhi mevzuatlara Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı’nda hazırlanan Türkiye’nin 08.05.1962 de imzaladığı ve 29.09.1985 tarihinde yürürlüğe soktuğu Yabancı Resmi Belgelerin Tasdik Mecburiyeti’nin Kaldırılması Sözleşmesi ile girmiştir.

Bu sözleşme ile bir taraf devlet diğer taraf devlet makamlarınca düzenlenen Apostil Şerhli belgeyi kendi devlet kurumlarında başkaca bir tasdike gerek kalmadan geçerli kabul edecektir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin birçok içtihadında yabancı ülke evraklarının Türkiye’de geçerli kabul edilmesi için Apostil Şerhi taşıması gerektiği karara bağlanmıştır. Eğer “Hırvatistan, Arnavutluk, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Kuveyt, Makedonya, Litvanya, Macaristan, Özbekistan, Tacikistan, Avusturya” olarak saydığımız bu ülkelerden birinden alınmış olan Mahkeme kararınız mevcut ise yapılan ikili anlaşmalar gereği resmi evraklar Apostilden muaf tutulmuş sayılmaktasınız.

Tanıma ve tenfiz davalarında, uluslararası deneyime sahip Partem Hukuk Bürosu sizlere her türlü hukuki hizmeti sağlayacaktır.