Av. Samet BİLGİN

Partem Hukuk < > Avukat Samet BİLGİN

Av. Samet BİLGİN

Kurucu Avukat

Ofisimizin kurucu avukatlarından Samet BİLGİN Ankara doğumlu olup ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara’da tamamlamıştır.

Lisans eğitimine Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinde devam etmiş, fakülteden Onur Belgesi alarak mezun olmuştur.

Özgeçmiş

Ulusal ve uluslararası alanda çeşitli sosyal sorumluluk projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında görevler almıştır. Lisans öğrenimine devam ederken İstanbul Tahkim Merkezi çalışmalarını yakından takip etmiştir. Hukuki faaliyetler kapsamında yerli ve yabancı müvekkillerini; arabuluculuk, devlet mahkemeleri, tahkim mahkemeleri ve hakem heyetleri nezdinde temsil etmektedir. Uzmanlık alanları; Ceza Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Sigorta Hukuku ve Aile Hukukudur.

Partem Hukuk Bürosunun kurucusu olup iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

iv>